در حال بارگذاری ...
  • سرنوشت جوان های تئاتر وابسته مدیریت فرهنگی است

    صمد چینی فروشان پیشکسوت تئاتر و عضو کانون جهانی منتقدان تئاتر سرنوشت تحصیل کرده های تئاتر و جوانان استان را وابسته ی دقت نظر و توجه جدی درحوزه ی مدیریت فرهنگی استان دانست و تاکید نمود که آینده ی نه فقط جوانان هنرمند فعال در حوزه ی تئاتر بلکه همه ی جوانان ساکن این استان درگرو درک عمیق این واقعیت است که نبود تئاتر پویا لطمه ی فرهنگی بزرگی برای آینده ی جامعه است.

    صمد چینی فروشان پیشکسوت تئاتر و عضو کانون جهانی منتقدان تئاتر در گفت و گو با تئاتر البرزگفت:یکی از مهترین مشکلات فعالان عرصه تئاتر نبود فضای کافی و مناسب است. وی گفت: اختصاص تئاتر شهر در زمان خود اقدام خوب محسوب شد و هنوز هم کاربردی است اما نه برای جذب تماشاگر بلکه فضای درخوری جهت استقرار انجمن تئاتر کرج و مکانی به خانه تئاتر کرج است. مجموعه ای که می توان به عنوان یک تئاتر منطقه ای شایسته ، نیازهای تئاتری ساکنان منطقه را پوشش دهد. این هنرمند پیشکسوت با اشاره به آنکه محل استقرار تئاتر شهر باید در دید عموم و در رفت آمدهای روزمره مردم و عبور انبوه جمعیت باشد بیان کرد: در استانها و شهرستانها که تئاتر ضرورت پیدا نکرده و جمعیت دور از این نیاز فرهنگی است محل تئاتر شهر باید در دیدرس عموم باشد تا بتواند مخاطب خود را جذب کند. وی با توجه به آنکه هیچ راه و امکانی برای جلب و جذب تماشاگران عام تئاتر و مردمان ساکن این شهر وجود ندارد بیان کرد: هنرمندان فعال این عرصه تنها قادر هستند خانواده های خودشان را به تماشای تولیداتشان بنشانند و در فعالیت هایشان مشارکت بدهند. صمد چینی فروشان در ادامه گفت: مجموعه تئاتر شهر در کرج به دلیل استقرار در یک منطقه نامناسب به لحاظ موقعیت جغرافیایی فعالیت هنری را به شکل محفلی و درون خانوادگی کرده است و هیچ راهی برای کشش تماشاگر عامه ساکن شهر به منطقه وجود ندارد. صمد چینی فروشان منتقد تئاتر در خصوص آنکه باید در جهت بهبودی مشکلات تئاتر در شهرکرج چه اقداماتی از سوی اهالی تئاتر صورت گیرد بیان کرد: هنرمندان جوان با سابقه در تئاتر کرج تمام تلاش خود را کرده است. اما حرف اول را در این زمینه مسئولین استان باید بزنند. این استاندار، شهردار، شورای تامین استان، اداره ی کل فرهنگ و ارشاد استان و اگر تشکیل شود،: شورای راهبردی فرهنگ استان است که باید چاره ای برای وضعیت موجود پیداکنند. وی سرنوشت تحصیل کرده های تئاتر و جوانان استان را وابسته دقت نظر و توجه جدی درحوزه ی مدیریت فرهنگی استان دانست و تاکید نمود که آینده ی نه فقط جوانان هنرمند فعال در حوزه ی تئاتر بلکه همه ی جوانان ساکن این استان درگرو درک عمیق این واقعیت است که نبود تئاتر پویا لطمه ی فرهنگی بزرگی برای آینده ی جامعه است و راه تحول ریشه ای فرهنگی استان از چند و چون صحنه های تئاتر می گذرد. صمدچینی فروشان در ادامه با اشاره به آنکه تئاتر می تواند یک زبانی را در سطح استان بوجود آورد بیان کرد: با توجه به چنین توانایی در تئاتر باید فضای مناسبی برای هنرمندان این عرصه جهت ارتباط با عامه مردم قرار گیرد. هنرمند تئاتر با وجود شرایط نا مناسب و نبود یک فضا در مسیر انبوه جمعیت امکان گفت وگو با شهر و مردم را پیدا نمی کند. صمد چینی فروشان گفت: در طی سال گذشته علی رغم تحصیلات و رشد تحصیل کرده ها حوزه تئاتر در استان البرز تحول و رشد قابل توجه نکرده است. وی افزود:فعال عرصه تئاتر امکان اینکه در میان مردم مورد داروی قرار بگیرد را نداشته است تنهاست. این هنرمند در پایان گفت: در وضعیت موجود و در نبود امکانات سخت افزاری شایسته برای هنرمندان همه ی رشته های هنری ، ازجمله هنرمندان تئاتر کرج- مرکز استان البرز- وقت آن رسیده است که ساختمان محل استقرار فعلی اداره ی کل ارشاد استان که از ابتدا با عنوان خانه ی فرهنگ استان ساخته شده بود، هرچه زودتر- شاید به عنوان هدیه ی سال جدید در فروردین 1395 به هنرمندان استان بازگردانده شود و اداره ی کل ارشاد استان به محل مناسب دیگری منتقل شود.
    نظرات کاربران