در حال بارگذاری ...
 • نماینده البرز در فجر معرفی شد:

  هفتمین جشنواره تئاتر استان البرز برترینهای خود را شناخت

  آیین اختتامیه جشنواره تئاتر استانی البرز در محمد شهر کرج و با حضور مسئولین کشوری،استانی و هنرمندان عرصه نمایش برگزار و برترینهای این جشنواره معرفی شدند.

   به گزارش تئاتر البرز؛ آیین اختتامیه جشنواره تئاتر استانی البرز در محمد شهر کرج و با حضور مسئولین کشوری،استانی و هنرمندان عرصه نمایش برگزار و برترینهای این جشنواره معرفی شدند.

  هیات داروران هفتمین جشنواره تئاتر استانی در بخش طراحی پوستر و بروشور اعلام کرد: هیچ یک از آثار شرایط برگزیده شدن را ندارند.
  نفرات برگزیده دیگر بخش های این جشنواره به شرح زیر اعلام شد:

  در بخش طراحی لباس: دیپلم افتخار ،تندیس جشنواره و جایزه نقدی تعلق گرفت به پارسا خانلقی به خاطر نمایش “اوینیون مکبث”

  موسیقی: تندیس جشنواره ،دیپلم افتخارو جایزه نقدی تعلق گرفت به پژمان پهلوانی در نمایش “آقا لیلا”
  طراحی صحنه : لوح تقدیر به رضا اخی برای نمایش “مصائب امیر”
  برگزیده بخش طراحی صحنه با دریافت تندیس جشنواره، دیپلم افتخارو جایزه نقدی محمد رضا مرتضوی بود برای نمایش “دریازدگی” .
  بخش بازیگری زن:
  نفر سوم بازیگری زن: لوح تقدیر وجایزه نقدی تعلق گرفت به یگانه آقا پور در نمایش “جای شیرین هم نخورده”
  نفر دوم بازیگری زن: جایزه نقدی و لوح تقدیر تعلق گرفت به صبا منفرد در نمایش “آقا لیلا”
  نفر اول بازیگری زن : جایزه نقدی ،تندیس جشنواره و دیپلم افتخار تعلق گرفت به مهناز میرزایی در نمایش “دریا زدگی”

  در بخش بازیگری مرد:
  جایزه سوم بازیگری شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به جمال جنانی در نمایش” مصائب امیر”
  جایزه نقش دوم مرد شامل جایزه نقدی و لوح تقدیرتعلق گرفت به احمد حق شناس در نمایش “مصائب امیر”
  جایزه اول بازیگری مرد شامل تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تعلق گرفت به رهام عسگر پور برای نمایش “اوینیون مکبث”
  در بخش نویسندگی :
  جایزه سوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به رضا و اهورا اخی برای نمایش “مصائب امیر”
  جایزه دوم نمایشنامه نویسی شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به مهرداد کوروش نیا در نمایش “آقا لیلا”
  جایزه اول نمایشنامه نویسی شامل تندیس جشنواره لوح افتخار و جایزه نقدی تعلق گرفت به وحید محمدی برای “نمایش دریازدگی ”
  در بخش کارگردانی :

  جایزه سوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به رضا اخی در” مصائب امیر” تعلق گرفت.
  جایزه دوم کارگردانی شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به هانیه کریمی برای نمایش” آقا لیلا”
  جایزه اول کارگردانی شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تعلق گرفت به مسعود بیگلری برای نمایش “دریازدگی”
  جایزه بخش کار برگزیده:

  تعلق گرفت به نمایش “دریازدگی” به کارگردانی مسعود بیگلری و این نمایش به طور مستقیم به عنوان نماینده البرز به فجر راه یافت.
  در صورت پذیرش اداره کل ارشاد نمایش “آقا لیلا “به عنوان کاردوم برگزیده معرفی و به فجر راه خواهد یافت. از آنجا که تعداد آثار مطابق منشور جشنواره کمتر از حد نصاب بوده است تنها یک نمایش می تواند برگزیده باشد.

   
  نظرات کاربران