نماینده البرز در فجر معرفی شد:

هفتمین جشنواره تئاتر استان البرز برترینهای خود را شناخت

آیین اختتامیه جشنواره تئاتر استانی البرز در محمد شهر کرج و با حضور مسئولین کشوری،استانی و هنرمندان عرصه نمایش برگزار و برترینهای این جشنواره معرفی شدند.

 به گزارش تئاتر البرز؛ آیین اختتامیه جشنواره تئاتر استانی البرز در محمد شهر کرج و با حضور مسئولین کشوری،استانی و هنرمندان عرصه نمایش برگزار و برترینهای این جشنواره معرفی شدند. هیات داروران هفتمین جشنواره تئاتر استانی در بخش طراحی پوستر و بروشور اعلام کرد: هیچ یک از آثار شرایط برگزیده شدن را ندارند. نفرات برگزیده دیگر بخش های این جشنواره به شرح زیر اعلام شد: در بخش طراحی لباس: دیپلم افتخار ،تندیس جشنواره و جایزه نقدی تعلق گرفت به پارسا خانلقی به خاطر نمایش “اوینیون مکبث” موسیقی: تندیس جشنواره ،دیپلم افتخارو جایزه نقدی تعلق گرفت به پژمان پهلوانی در نمایش “آقا لیلا” طراحی صحنه : لوح تقدیر به رضا اخی برای نمایش “مصائب امیر” برگزیده بخش طراحی صحنه با دریافت تندیس جشنواره، دیپلم افتخارو جایزه نقدی محمد رضا مرتضوی بود برای نمایش “دریازدگی” . بخش بازیگری زن: نفر سوم بازیگری زن: لوح تقدیر وجایزه نقدی تعلق گرفت به یگانه آقا پور در نمایش “جای شیرین هم نخورده” نفر دوم بازیگری زن: جایزه نقدی و لوح تقدیر تعلق گرفت به صبا منفرد در نمایش “آقا لیلا” نفر اول بازیگری زن : جایزه نقدی ،تندیس جشنواره و دیپلم افتخار تعلق گرفت به مهناز میرزایی در نمایش “دریا زدگی” در بخش بازیگری مرد: جایزه سوم بازیگری شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به جمال جنانی در نمایش” مصائب امیر” جایزه نقش دوم مرد شامل جایزه نقدی و لوح تقدیرتعلق گرفت به احمد حق شناس در نمایش “مصائب امیر” جایزه اول بازیگری مرد شامل تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تعلق گرفت به رهام عسگر پور برای نمایش “اوینیون مکبث” در بخش نویسندگی : جایزه سوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به رضا و اهورا اخی برای نمایش “مصائب امیر” جایزه دوم نمایشنامه نویسی شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به مهرداد کوروش نیا در نمایش “آقا لیلا” جایزه اول نمایشنامه نویسی شامل تندیس جشنواره لوح افتخار و جایزه نقدی تعلق گرفت به وحید محمدی برای “نمایش دریازدگی ” در بخش کارگردانی : جایزه سوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به رضا اخی در” مصائب امیر” تعلق گرفت. جایزه دوم کارگردانی شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به هانیه کریمی برای نمایش” آقا لیلا” جایزه اول کارگردانی شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تعلق گرفت به مسعود بیگلری برای نمایش “دریازدگی” جایزه بخش کار برگزیده: تعلق گرفت به نمایش “دریازدگی” به کارگردانی مسعود بیگلری و این نمایش به طور مستقیم به عنوان نماینده البرز به فجر راه یافت. در صورت پذیرش اداره کل ارشاد نمایش “آقا لیلا “به عنوان کاردوم برگزیده معرفی و به فجر راه خواهد یافت. از آنجا که تعداد آثار مطابق منشور جشنواره کمتر از حد نصاب بوده است تنها یک نمایش می تواند برگزیده باشد.