در حال بارگذاری ...
 • با پایان یافتن هشتمین جشنواره تئاتر البرز

  «اسماعیل» و « کوجه برزیلیا» به دبیرخانه فجر معرفی شدند

  هشتمین جشنواره تئاتر البرز با اجرای ۱۲ نمایش به پایان رسید و دو نمایش به جشنواره فجر معرفی شد.

  به گزارش تئاتر البرز، هشتمین جشنواره تئاتر البرز با اجرای  12  نمایش از البرز به پایان رسید و  نمایش های «چند روایت معتبر» به کارگردانی مهسا جعفری؛  «زونکن» به کارگردانی علی شهبازی؛ « چشم اندازی در مه» به کارگردانی امیر رضا ملکی؛ « «کوچه برزیلیا» به کارگردانی محمد اسماعیل زاده ها؛  «خیابان ویادولورسا» به کارگردانی رضا اخی و پریا حاج رمضانی؛ «تاریخ مستطاب آشپزی» به کارگردانی احسان فلاحیان؛ «زندگی کنسرو شده به کارگردانی سعیده نی باقلی؛ «خزینه» به کارگردانی صابر روشن؛ «چیزی شبیه به یک بختک طولانی» به کارگردانی علی بابایی؛ «اسماعیل» به کارگردانی سینا شفیعی، «مجلس زال و رودابه » به کار گردانی محمد حاج محمدی و «تعبیر یک رویا» به کارگردانی سیاوش توده فلاح  به روی صحنه رفتند. 

   

   با پایان یافتن هشتمین جشنواره تئاتر البرز  آرا  هیات داوران متشکل از حمید کاکا سلطانی، سروش طاهری، مانلی حسین پور به شرح زیر اعلام شد:

   

  در بخش پوستر و بروشور:

  لوح تقدیر و جایزه نقدی و تندیس  جشنواره به سجاد فروغی برای نمایش «خزینه» 

  در بخش گریم هیات داوران هیچ انتخابی نداشت

   

  در بخش موسیقی:

  دیپلم افتخار ، جایزه نقدی و تندیس جشنواره به امیر رضا ملکی آهنگساز نمایش «تاریخ مستطاب آشپزی»  

   

  در بخش طراحی صحنه:

  لوح تقدیر و جایزه نقدی به صابر روشن برای نمایش «خزینه» 

   دیپلم افتخار، جایزه نقدی و تندیس جشنواره به نوشین شکری برای نمایش «اسماعیل» 

   

  در بخش بازیگری زن:

  تقدیر از نور انگیز فخیم زاده برای بازی در نمایش «اسماعیل»

  رتبه سوم؛ به صورت مشترک لوح تقدیر و جایزه نقدی به مهسا جعفری برای بازی در  نمایش «چند روایت معتبر» و الهام احمدی برای نمایش «خزینه» 

  رتبه دوم بازیگری زن؛ لوح تقدیر و جایزه نقدی به مهناز میرزایی برای بازی در  نمایش «اسماعیل» 

  رتبه اول بازیگری زن؛ دیپلم افتخار ، جایزه نقدی و تندیس جشنواره به سحرناز عباس زاده برای بازی در نمایش «اسماعیل» 

   

  در بخش بازیگری مرد:

  رتبه سوم به صورت مشترک؛ لوح تقدیر و جایزه نقدی به  رضا رباط جزی برای بازی در نمایش «زندگی کنسرو شده» و محمد صالح آهنگر برای نمایش «خزینه»

  رتبه دوم؛ لوح تقدیر و جایزه نقدی به محمد  رشنو برای بازی در نمایش« کوچه برزیلیا»

  رتبه اول؛ دیپلم افتخار جایزه نقدی و تندیس جشنواره به حمیدرضا معدن کن برای بازی در نمایش «اسماعیل»

   

  در بخش نمایشنامه نویسی:

  رتبه سوم؛لوح و جایزه نقدی به صورت مشترک به رضا اخی برای نمایش« ویادولورسا» و عبدالرضا یعقوبی برای نمایش «خزینه»

  رتبه دوم؛ لوح تقدیر و جایزه نقدی به خیرالله تقیانی پور برای نمایش «تعبیر یک رویا» 

  رتبه اول؛ دیپلم افتخار ،جایزه نقدی و تندیس جشنواره به سینا شفیعی برای  نمایش های «اسماعیل» و «کوچه برزیلیا» 

   

  در بخش کار گردانی: 

  رتبه سوم لوح تقدیر و جایزه نقدی به صابر روشن یرای نمایش «خزینه»

  رتبه دوم لوح تقدیر و جایزه نقدی به  محمد اسماعیل زاده ها برای نمایش «کوچه برزیلیا» 

  رتبه اول دیپلم افتخار،جایزه نقدی  و تندیس جشنواره به سینا شفیعی برای نمایش «اسماعیل» و «کوچه برزیلیا» 

   

  گفته می‌شود، نمایش های  «اسماعیل» به نویسندگی و کارگردانی سینا شفیعی و «کوچه برزیلیا» به نویسندگی سینا شفیعی و کارگردانی محمد اسماعیل زاده ها به دبیر خانه فجر معرفی شد.
  نظرات کاربران