در حال بارگذاری ...
 • سارا بهراد

  ٧٨ اثر در شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش استان البرز بازبینی شد

  به گزارش تئاتر البرز، معاون هنری سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از بازبینی ٧٨ اثردر شورای ارزشیابی و نظارت برنمایش استان البرز خبر داد.
   سارا بهراد با اعلام این خبر اظهار داشت: شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش استان البرز در سال ٩٧ در مجموع ٧٨ اثر را بازبینی نمود.

  بهراد خاطرنشان کرد: از مجموعه آثار بازبینی شده ، ٣٤ اثر با موضوعات اجتماعی ، ١٣ اثر کمدی ، ١٧ اثر کودک و ١٤ اثر مذهبی و مناسبتی بود.
  نظرات کاربران