در حال بارگذاری ...
 • دکتر داوود فتحعلی بیگی مشاور عالی انجمن هنرهای نمایشی استان البرز

  آقای نمایش های ایرانی در انجمن هنرهای نمایشی استان البرز

  انتساب دکتر داوود فتحعلی بیگی به عنوان مشاور عالی و علی نوریان را به عنوان نماینده انجمن برای تاسیس نمایندگی دفتر تئاتر خیابانی استان

  به گزارش تئاتر البرز، انجمن هنرهای نمایشی استان البرز دکتر داوود فتحعلی بیگی را به عنوان مشاور عالی انجمن  منتسب کرد.

  همچنین علی نوریان را به عنوان نماینده انجمن نمایش استان برای تاسیس دفتر نمایندگی تئاتر خیابانی در استان البرز، به دفتر تئاتر خیابانی کشور معرفی کرد.

  ندا قربانیان، رئیس انجمن نمایش استان، در بارۀ انتخاب دکتر فتحعلی بیگی به عنوان مشاور عالی انجمن نمایش گفت: تجربیات ارزنده مدیریتی و کارنامۀ درخشان کاری استاد فتحعلی بیگی می تواند راهگشا و چراغ روشنی پیش روی این انجمن برای رسیدن به اهداف و انجام وظایف ما باشد.
  نظرات کاربران