در حال بارگذاری ...
معاون هنری و سینمایی ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خبر داد

راه یابی یک اثر از البرز به اولین جشنواره «گلدسته ها»

حضور نمایشنامۀ مهر دوستی در اوّلین جشنوارۀ نمایشنامه نویسی گلدسته ها

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر از البرز، دکتر محمود دهقان هراتی معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از راه یابی یک اثر به اولین جشنواره نمایشنامه نویسی "گلدسته ها"خبر داد.
وی افزود:از میان ۲۳۳ طرح ارسالی به دبیرخانه جشنواره ۳۸ نمایشنامه تولید و تاییده نهایی را گرفتند.
در این میان، نمایشنامه" مهر دوستی " به نویسندگی مهدی فتحی نیز پذیرفته شده و به مرحله نهایی نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی"گلدسته ها" به عنوان تنها نماینده استان البرز از نظرآباد، راه یافته است.
دهقان هراتی افزود:این جشنواره با هدف گشایش درب های نمایشنامه نویسی به روی نویسندگان سراسر کشور در قالب بچه های مسجد ایجاد شد که از سوی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری برگزار شده است.
مطالب مرتبط

در جلسۀ رئیس انجمن نمایش، رئیس انجمن تعزیه و رئیس خانۀ هنرمندان استان بیان شد

نمایش های مذهبی تحت حمایت و نظارت انجمن تعزیه
در جلسۀ رئیس انجمن نمایش، رئیس انجمن تعزیه و رئیس خانۀ هنرمندان استان بیان شد

نمایش های مذهبی تحت حمایت و نظارت انجمن تعزیه

گروه های محترم نمایشی که در سطح استان فعالیت در زمینه تولید و اجرای نمایشهای مذهبی در ایام سوگواری ائمه اطهار دارند، به خاطر موضوعیت و سهولت در روند کارشان من بعد تحت نظارت و هدایت و حمایت انجمن تعزیه استان البرز قرار می گیرند.

|

نظرات کاربران