در حال بارگذاری ...
در نشست خبری سخنگوی شورای شهر کرج مطرح شد

تعلل شهرداری در آغاز ساخت تئاتر شهر از طرف شورا بررسی و پیگیری می شود

موضع شورای در قبال ساخت تئاتر شهر مشخص است. وقتی شورا لایحه یا طرحی را مطرح و سپس تصویب می کند، فرمانداری نیز تأیید می کند و ردیف بودجه به آن اختصاص داده می شود و شهرداری موظف به اجرای مصوّبۀ شوراست

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر از البرز، دکتر رحیم خستو، سخنگوی شورای شهر و رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورا، روز گذشته در نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگار ایران تئاتر دربارۀ موضع و راهکار شورا در خصوص تعلل دو سال و نیمه در کلنگ زنی تئاتر شهر گفت: " موضع شورای در قبال ساخت تئاتر شهر مشخص است. وقتی شورا لایحه یا طرحی را مطرح و سپس تصویب می کند، فرمانداری نیز تأیید می کند و ردیف بودجه به آن اختصاص داده می شود، شهرداری موظف به اجرای مصوّبۀ شوراست. "

وی در ادامه تصریح کرد :"حالا اینکه شهرداری کوتاهی می کند دلایل مختلفی دارد. یکی از آن دلایل محدودیت تعداد پیمانکاران ما در حوزه های مختلف است. پروژۀ تئاتر شهر در ابتدا به مسابقه گذاشته شد. طراحانی شرکت کردند و با بهترین داوری نتیجۀ آن مشخص شد. پس از آن به معاونت فنی شهرداری سپرده شد. ظاهراً با مشاور و طراح نیز گفتگو شده است. طبق آخرین اطلاعی که من دارم فاز اوّل پروژه نیز آماده و ارائه شده است. ولی شهرداری هنوز به طراح آن پولی پرداخت نکرده است تا بتواند فاز دوّم پروژه، که زمینۀ شروع پیمانکاری برای عمران مجموعۀ تئاتر شهر است را انجام بدهد. این تعلل شهرداری باید بررسی شود و شورای شهر حتماً این مسئله را بررسی و پیگیری می کند. "

خستو ادامه داد :"امیدواریم این مطالبه که صرفاً خواست هنرمندان نیست، بلکه نیاز شهر و خواستۀ شهروندان و به تبع آن خواستۀ شورای محترم شهر کرج است به نتیجه برسد. بخشی از گلۀ ما از شهرداری نیز همین موضوع است. که چرا برخی پروژه ها در مدّت زمان کمی از ابلاغ تصویب بودجه، بعضاً پنج روز پس از ابلاغ، قراردادشان بسته و کار آغاز می شود، ولی پروژۀ مهم دیگری مانند همین پروژۀ تئاتر شهر کرج، با گذشت دو سال و نیم از تصویب بودجه و ابلاغ، هنوز به مرحلۀ اجرا نرسیده است. "

شایان ذکر است ساخت تئاتر شهر حدود دو سال و نیم پیش تصویب و ابلاغ شده است. ولی شهرداری کرج اقدام مؤثری برای ساخت آن انجام نداده است و پاسخگوی مطالبۀ عمومی هنرمندان و شهروندان کرجی درخصوص ساخت این مجموعه نیز نبوده است.  
مطالب مرتبط

نظرات کاربران