در حال بارگذاری ...
حضور پررنگ البرز در سی و نهمین جشنوارۀ تئاتر فجر

پنج نماینده، سه کاندید و یک تندیس سهم استان البرز

تن ها تندیس بهترین طراحی لباس جشنواره فجر را دریافت کرد

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر از البرز، در روز اختتامیۀ سی و نهمین جشنوارۀ تئاتر فجر، تندیس طراحی لباس بخش مسابقۀ صحنه ای این جشنوارۀ به سعید معروفی به خاطر نمایش "تن ها" از استان البرز رسید.

لازم به ذکر است، استان البرز در این دوره از جشنواره پنج نماینده در بخش های مسابقۀ نمایشنامه نویسی (خانه ای روی ابرهای پراکنده)، رادیو تئاتر (مجلس سیاه و دختر سلطان)، مسابقۀ خیابانی (حس)، مسابقۀ صحنه ای (تن ها) و بخش مهمان (عمو هاشم)، داشته که از این میان سه تن از هنرمندان البرزی در سه بخش کاندید دریافت جایزه در اختتامیه این رویداد بودند. مهدی اکبری به خاطر نمایشنامۀ "خانه ای روی ابرهای پراکنده" در بخش مسابقه نمایشنامه نویسی کاندید بهترین نمایشنامه، سعید معروفی به خاطر طراحی لباس نمایش "تن ها" و علی کشاورزی به خاطر طراحی حرکت نمایش خیابانی "حس" . این در حالی است که در سال 99، به دستور ستاد مقابله با کرونای استان البرز و به دلیل نبود فضاهای متناسب با پروتکل های بهداشتی، کلیۀ تمرین ها و اجراها در استان البرز تعطیل بوده است. با این حال هنرمندان البرزی توانستند در این شرایط سخت حضوری جدی و پررنگ در جشنوارۀ تئاتر فجر داشته باشند. امید است مدیران فرهنگی استان البرز با عنایت به این اتفاق فرخنده فکری برای زیرساخت های تئاتر استان کنند تا با اتفاقاتی از این دست از بالندگی تئاتر استان کاسته نشود.
نظرات کاربران