در حال بارگذاری ...
با حکم مدیر ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز

رئیس تئاتر شهر کرج منصوب شد

حامد هادوی با حکم مدیر ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز رییس مجموعۀ تئاتر شهر کرج شد.

به گرارش خبرگزار ایران تئاتر از البرز، ناصر مقدم، مدیر ادارۀ کل فرهنگ  و ارشاد اسلامی استان البرز، حاود هادوی را به ریاست مجموعۀ تئاتر شهر کرج منصوب کرد. حامد هادوی که دارای مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر است، کارگردانی و نوشتن چندین اثر نمایشی و نیز عضویت در شورای نظارت تهران و کرج را در کارنامۀ خود دارد. 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران