در حال بارگذاری ...
در دومین جلسۀ شورای سیاست گذاری مطرح شد

برگزاری جشنوارۀ تئاتر استان البرز در آبان‌ماه

در جلسۀ شورای سیاست گذاری جشنوارۀ تئاتر استانی البرز دربارۀ جزئیات برگزاری این جشنواره گفتگو و تصمیم گیری شد.

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر از البرز،  در این جلسه که با حضور دهقان هراتی معاون هنری و سمعی بصری ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسیوند رئیس ادارۀ اوقات فراغت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج، سرباز رئیس ادارۀ هنری ادارۀ کل، جلیلی رئیس خانۀ هنرمندان، یعقوبی خبرنگار ایران تئاتر و ندا قربانیان رئیس انجمن نمایش استان و دبیر این دوره از جشنواره و کشاورز کارشناس هنری ادارۀ کل برگزار شد، تاریخ جشنوارۀ امسال به دلیل تقارن با جشنوارۀ ملّی نمایش های آیینی و سنّتی، به آبان ماه موکول شد.

در این جلسه پس از گفتگو و تبادل نظر بین اعضاء، فراخوان جشنواره تنظیم شد که به زودی و پس از تأیید مرکز هنرهای نمایشی به اطلاع عموم خواهد رسید.
مطالب مرتبط

در جلسۀ رئیس انجمن نمایش، رئیس انجمن تعزیه و رئیس خانۀ هنرمندان استان بیان شد

نمایش های مذهبی تحت حمایت و نظارت انجمن تعزیه
در جلسۀ رئیس انجمن نمایش، رئیس انجمن تعزیه و رئیس خانۀ هنرمندان استان بیان شد

نمایش های مذهبی تحت حمایت و نظارت انجمن تعزیه

گروه های محترم نمایشی که در سطح استان فعالیت در زمینه تولید و اجرای نمایشهای مذهبی در ایام سوگواری ائمه اطهار دارند، به خاطر موضوعیت و سهولت در روند کارشان من بعد تحت نظارت و هدایت و حمایت انجمن تعزیه استان البرز قرار می گیرند.

|

نظرات کاربران