در حال بارگذاری ...

اعضای جدید شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش استان البرز معرفی شدند

با حکم اداره کل مرکز هنرهای نمایشی اعضای جدید شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش استان البرز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر در البرز، بر اساس این حکم، اعضای جدید شورای نظارت شامل علی امیر کمالی؛ حسینی بهزادی فر؛ دکتر محمود دهقان هراتی؛ دکتر شهناز روستایی؛ دکتر حسن پورگل محمدی و حامد هادوی در مقام دبیر شورا معرفی شدند.

در مراسمی به همین منظور محمود سرباز معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از زحمات اعضای شورای قبل تقدیر به عمل آورد و برای اعضای شورای جدید آرزوی سلامتی و توفیق چشمگیر کرد.  
نظرات کاربران