در حال بارگذاری ...
یادداشتی از کوروش خزاعی اصل؛

ما دوباره دستهایمان را مثل ریشه هایمان در هم گره می زنیم

هیئت رییسه ی انجمن هنرهای نمایشی استان البرز با این باور به استقبال بهار می رود که پس از یک خانه تکانی اساسی و زدودن تار عنکبوت های جاخوش.کرده در کنج دیوار ، بهاری پر شکوفه ، رو به روی این باغ پرثمر باشد

صدای پای شکوفه ها
وقتی یخ ها ، ذوب می شوند... وقتی باغ سرمازده ، قدم در مسیر سبز شدن می گذارد و سرِ قندیل بسته ی شاخه های ریز و درشت باغ می روند تا با رویش شکوفه ها آراسته شوند ، باید حال درختان پرفاصله را را از زبان ریشه های در هم تنیده شان جویا شد ... هر چند فاصله ی میان درختان تنومند ، محل و مجالی برای رویش و زایش علف های هرزِ تقلید و وقاحت می شود ، اما پیوند دوباره ریشه ها در امتزاج با هرس نارسایی ها ، نوید بخش بهاری پر ثمر خواهد بود .
هیئت رییسه ی انجمن هنرهای نمایشی استان البرز با این باور به استقبال بهار می رود که پس از یک خانه تکانی اساسی و زدودن تار عنکبوت های جاخوش.کرده در کنج دیوار ، بهاری پر شکوفه ، رو به روی این باغ پرثمر باشد ، ان شا الله .
و این مهم تنها به یمن حضور مشفقانه و مستمر همه ی اعضای این خانواده ی پر افتخار میسر خواهد بود .
ما دوباره دستهایمان را مثل ریشه هایمان در هم گره می زنیم تا این خانه آبادتر از همیشه باشد .
برای همه ی اعضای سربلند و سرفراز خانواده ی تئاتر استان البرز ، سالی آکنده از دراخشش و بالندگی آرزو می کنیم و امیدواریم به همت آنها جان دوباره ای در رگ و پی این کالبد تنومند دمیده شود .
خاک پای همه ی هنرمندان تئاتر البرز .
کورش خزاعی اصل
نظرات کاربران