حضور چمشگیر استان البرز

سه اثر نمایشی البرز نمایندگان استان در هجدهمین جشنواره تهران-مبارک

حضور سه اثر از استان البرز در مرحلۀ نهایی جشنوارۀ تئاتر عروسکی تهران-مبارک

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر از البرز، با اعلام تمامی آثار راه یافته به هجدهمین جشنوارۀ تئاتر عروسکی تهران-مبارک، سه اثر به نمایندگی از استان البرز در این جشنواره حضور دارند.  نمایش "پر خورشید" به نویسندگی و کارگردانی سعیده دهقانی نژاد در بخش مسابقه نمایش عروسکی کودک و نوجوان، نمایش "اعماق" به نویسندگی و کارگردانی نایری عیوضی و لیلا احمدی در بخش نمایش عروسکی ایده های نو و فضای مجازی و نمایش عروسکی "سلامان و مبارک" به نویسندگی و کارگردانی محمود دهقان هراتی در بخش مسابقه نمایش عروسکی سنتی سه نمایندۀ استان در این جشنواره می باشند. هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران - مبارک با یاد زنده یاد گلزار محمدی دبیر فقید این جشنواره و با دبیری اجرایی مهدی حاجیان دهم تا هفدهم اسفند ماه برگزار می‌شود.
مطالب مرتبط

با اعلام هیات داوران

نمایش «اعماق» ار البرز  به جشنواره مبارک راه یافت
با اعلام هیات داوران

نمایش «اعماق» ار البرز به جشنواره مبارک راه یافت

نمایش " اعماق" به نویسندگی و کارگردانی نایری عیوضی و لیلا احمدی از استان البرز دربخش ایده های نو، به مرحله ارزیابی اجرایی هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک راه یافت.

|

سعیده دهقانی نژاد کارگردان کرجی حاضر در جشنواره تهران مبارک مطرح شد

اجراهای مجازی فرصتی برای تماشا و آشنایی تمام اقشار جامعه با تئاتر
سعیده دهقانی نژاد کارگردان کرجی حاضر در جشنواره تهران مبارک مطرح شد

اجراهای مجازی فرصتی برای تماشا و آشنایی تمام اقشار جامعه با تئاتر

سعیده دهقانی نژاد: بر خلاف سال‌های گذشته که حتّی خود من و بسیاری از دوستانم از دیدن تعداد زیادی از کارهای جشنواره محروم می شدیم، امثال توانستیم تمام آثار را ببینیم و از آنها لذّت ببریم. این خیلی خوب است که هر کسی هرکجای ایران باشد بتواند نمایش های جشنواره ا ببیند. من خوشحالم که ...

|

با اعلام هیئت انتخاب

نمایش عروسکی اعماق به جشنواره تهران - مبارک راه یافت
با اعلام هیئت انتخاب

نمایش عروسکی اعماق به جشنواره تهران - مبارک راه یافت

حضور نمایش اعماق از استان البرز در بخش ایده های نو و فضای مجازی هجدهمین جشنوارۀ تئاتر عروسکی تهران - مبارک

|

آثار بخش کودک و نوجوان جشنواره نمایش عروسکی اعلام شدند

پر خورشید در جشنوارۀ مبارک
آثار بخش کودک و نوجوان جشنواره نمایش عروسکی اعلام شدند

پر خورشید در جشنوارۀ مبارک

راه یابی نمایش عروسکی پر خورشید به نویسندگی و کارگردانی سعیده دهقانی نژاد از استان البرز در جشنوارۀ تئاتر عروسکی مبارک

|

با اعلام هیات انتخاب

سلامان و مبارک به جشنواره مبارک راه یافت
با اعلام هیات انتخاب

"سلامان و مبارک" به جشنواره مبارک راه یافت

راه یابی نمایش عروسکی سلامان و مبارک به نویسندگی و کارگردانی دکتر محمود دهقان هراتی به هجدهمین جشنوارۀ تئاتر عروسکی مبارک

|

معاون هنری و سینمایی ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خبرداد:

اصلاحیۀ فراخوان رویداد نمایشنامه نویسی و پژوهشی جایزۀ بزرگ قلم البرز
معاون هنری و سینمایی ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خبرداد:

اصلاحیۀ فراخوان رویداد نمایشنامه نویسی و پژوهشی جایزۀ بزرگ قلم البرز

با هدف حضور حداکثری هنرمندان، اصلاحیۀ فراخوان رویداد نمایشنامه نویسی و پژوهشی جایزۀ بزرگ قلم البرز منتشر شد

|

نمایندۀ تئاتر استان البرز در بخش کودک و نوجوان جشنوارۀ تئاتر عروسکی مبارک

پر خورشید به مبارک رسید
نمایندۀ تئاتر استان البرز در بخش کودک و نوجوان جشنوارۀ تئاتر عروسکی مبارک

پر خورشید به مبارک رسید

حضور نمایش پر خورشید در هجدهمین جشنوارۀ تئاتر عروسکی مبارک

|

معاون هنری و سینمایی ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خبر داد

راه یابی یک اثر از البرز به اولین جشنواره  «گلدسته ها»
معاون هنری و سینمایی ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خبر داد

راه یابی یک اثر از البرز به اولین جشنواره «گلدسته ها»

حضور نمایشنامۀ مهر دوستی در اوّلین جشنوارۀ نمایشنامه نویسی گلدسته ها

|

راه یابی یک اثر از استان البرز به دومین جشنوارۀ تئاتر سردار آسمانی

پرواز پرنده های کوچک گم گم به سوی سردار آسمانی
راه یابی یک اثر از استان البرز به دومین جشنوارۀ تئاتر سردار آسمانی

پرواز پرنده های کوچک گم گم به سوی سردار آسمانی

راه یابی نمایش پرنده های کوچک گم گم به دومین جشنوارۀ تئاتر سردار آسمانی

|

راه یابی یک اثر از استان البرز به بخش خیابانی هفدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

قهرمان به مقاومت پیوست
راه یابی یک اثر از استان البرز به بخش خیابانی هفدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

قهرمان به مقاومت پیوست

راه یابی نمایش خیابانی قهرمان به هفدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

|