با اعلام هیئت دواران هفتمین جشنوارۀ تئارتر خیابانی ارس

درخشش
با اعلام هیئت دواران هفتمین جشنوارۀ تئارتر خیابانی ارس

درخشش " مش کاظم حلبی " از استان البرز

کسب عناوین تقدیر بازیگری کودک، برگزیدۀ بهترین بازیگری مرد، تقدیر بازیگری مرد و کاندید بهترین کارگردانی از هفتمین جشنوارۀ تئاتر خیابانی ارس توسط نمایش مش کاظم حلبی ...

در اختتامیۀ چهاردهمین جشنوارۀ ملّی کودک و نوجوان مهر دزفول اعلام شد

درخشش پژوهشگران البرزی در بخش مقاله و پژوهش
در اختتامیۀ چهاردهمین جشنوارۀ ملّی کودک و نوجوان مهر دزفول اعلام شد

درخشش پژوهشگران البرزی در بخش مقاله و پژوهش

علیرضا دهقانی و عسل عصری از البرز به ترتیب جوایز سوّم و دوّم بخش مقاله و پژوهش چهاردهمین جشنوارۀ ملّی تئاتر کودک و نوجوان مهر دزفول را دریافت کردند.

با اعلام هیئت انتخاب بخش تئاتر نوجوان بیست و هفتمین جشنوارۀ بین المللی کودک و نوجوان همدان
با اعلام هیئت انتخاب بخش تئاتر نوجوان بیست و هفتمین جشنوارۀ بین المللی کودک و نوجوان همدان

" اتاق سفید " از البرز راهی همدان شد

حضور نمایش " اتاق سفید " به نویسندگی مسعود هاشمی نژاد و کارگردانی مشترک مسعود هاشمی نژاد و مهسا جعفری در بیست و هفتمین جشنوارۀ بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان.

صفحه  1  از  26