از تاریخ
 تا تاریخ
 
در نشست داوران  دوره گذشته جشنواره تئاتر خیابانی کهن دشت استان البرز بیان شد:

تئاتر خیابانی یعنی بودها و نبودها
در نشست داوران دوره گذشته جشنواره تئاتر خیابانی کهن دشت استان البرز بیان شد:

تئاتر خیابانی یعنی بودها و نبودها

 در نشستی صمیمانه با داوران‌بازبینی سومین جشنواره تئاتر خیابانی کهن دشت البرز ، ندا قربانیان نویسنده،بازیگر وکارگردان تئاتر و رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان ...