در حال بارگذاری ...
رئیس انجمن نمایش استان البرز خبر داد:

پردیس تئاتر کرج ساخته می شود

رایزنی انجمن نمایش استان با بخش خصوصی، برای تکمیل ساختمان پردیس تئاتر کرج به نتیجه می‌رسد.

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر از البرز، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن هنرهای نمایش استان از رایزنی هایی برای تکمیل ساختمان پردیس تئاتر کرج خبر داد. ندا قربانیان گفت: با پیگیری های انجمن نمایش برای جذب مشارکت بخش خصوصی بالاخره طلسم دو سالۀ ساختمان نیمه کارۀ پردیس تئاتر کرج شکسته خواهد شد. در شرایطی که به دلایل مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قادر به تکمیل ساختمان پردیس تئاتر البرز در بخش دولتی نیستند، ورود بخش خصوصی برای تکمیل ساختمان و بهره برداری از پردیس تئاتر البرز نه تنها بهترین راه حل، که به نظر می رسد تنها راه حل موجود باشد. برای همین  با ورود به این مسئله و رای زنی های چند ماهه با بخش خصوصی، موفق به جذب سرمایۀ لازم برای تکمیل و بهره برداری از این مجموعۀ حیاتی برای تئاتر استان شدم. البته در حال حاضر حضور بخش خصوصی برای تکمیل مجموعه فوق در مرحله عقد قرار داد و چانه زنی با ادارۀ ارشاد است.  زیرا سرمایه گزار خصوصی خواستار اندکی تغییرات در نقشه ارائه شده برای پردیس تئاتر میباشد که امید می رود با مساعدت مدیر کل محترم این امر به سرانجام برسد. 

لازم به ذکر است کلنک پردیس تئاتر حدود سه سال پیش طی مراسمی زده شد و پس از چندی، نیمه کاره به حال خود رها گردید. که امید می رود به همّت انجمن نمایش و مشارکت بخش خصوصی به زودی تکمیل گردد.
مطالب مرتبط

در جلسۀ رئیس انجمن نمایش، رئیس انجمن تعزیه و رئیس خانۀ هنرمندان استان بیان شد

نمایش های مذهبی تحت حمایت و نظارت انجمن تعزیه
در جلسۀ رئیس انجمن نمایش، رئیس انجمن تعزیه و رئیس خانۀ هنرمندان استان بیان شد

نمایش های مذهبی تحت حمایت و نظارت انجمن تعزیه

گروه های محترم نمایشی که در سطح استان فعالیت در زمینه تولید و اجرای نمایشهای مذهبی در ایام سوگواری ائمه اطهار دارند، به خاطر موضوعیت و سهولت در روند کارشان من بعد تحت نظارت و هدایت و حمایت انجمن تعزیه استان البرز قرار می گیرند.

|

نظرات کاربران