در حال بارگذاری ...
در جلسۀ معاونت هنری ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانۀ مطبوعات البرز مطرح شد

درگاه تئاتر البرز تجهیز و ساماندهی می‌شود

جلسۀ هم اندیشی برای بهبود شرایط و ساماندهی درگاه تئاتر البرز به عنوان تنها مرجع رسمی خبری و اطلاع رسانی تئاتر در استان، برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر از البرز، جلسه ای با حضور دهقان هراتی، معاون هنری و سینمایی، عباس زاده رئیس خانۀ مطبوعات، سرباز رئیس ادارۀ هنری، قربانیان رئیس انجمن نمایش استان، مقدّم رئیس ادارۀ مطبوعات و یعقوبی خبرنگار و مسئول پرتال البرز تئاتر، با موضوع ساماندهی به پرتال البرز تئاتر، در محل دفتر خانۀ مطبوعات البرز برگزار شد.

در ابتدا دهقان هراتی با بیان این نکته که پرتال البرز تئاتر مهمترین و تنها مرجع رسمی خبری و اطلاع رسانی تئاتر در استان است افزود در حال حاضر ساماندهی این پرتال به لحاظ امکانات و نیروهای متخصص، یکی از مهمترین نیازها و دغدغه های اصحاب تئاتر است.

در ادامه رئیس انجمن نمایش نیز با تشکر از برگزاری جلسۀ هم اندیشی، پرتال خبری البرز تئاتر را نیازمند کار تخصصی  و جدی دانست. قربانیان گفت از آنجایی که پرتال تئاتر البرز به عنوان مرجع جهت تصمیم گیری مرکز هنرهای نمایشی کشور برای شرکت آثار نمایشی استان در جشنواره ها و رویدادهای مختلف به شمار می رود، نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت و ساماندهی آن را به آینده ای نامعلوم موکول کرد.

مسئول و خبرنگار پرتال البرز تئاتر نیز با بیان این نکته که برای کار منظم و پر بازده، پرتال البرز تئاتر باید قائم به سیستم باشد نه به فرد، هدف از درخواست برگزاری این جلسه را نیاز جدی پرتال به امکانات، هزینه و افراد متخصص دانست.

عباس زاده نیز با انتقاد از عدم تعامل انجمن نمایش استان با خانۀ مطبوعات و رسانه های تحت نظر خانه در اطلاع رسانی اخبار فرهنگی هنری این حوزه، آمادگی مجموعۀ متبوع خود را جهت همکاری های گسترده با انجمن نمایش و هنرمندان تئاتر در اطلاع رسانی رویدادهای حوزه نمایش و نیز ساماندهی پرتال البرز تئاتر، اعلام کرد.

در پایان، رئیس ادارۀ هنری نیز تجربه مطبوعاتی و روابط خانۀ مطبوعات در استان البرز را مهمترین یار و راهنمای ادارۀ کل و انجمن نمایش در ساماندهی پرتال البرز تئاتر دانست.   
مطالب مرتبط

نظرات کاربران