در حال بارگذاری ...
مجمع عمومی انجمن نمایش استان البرز برگزار شد

انجمن نمایش البرز در راه استانی شدن

مجمع عمومی انجمن نمایش استان البرز بصورت مجازی (ویدیو کنفرانس) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر از البرز، مجمع عمومی انجمن نمایش استان البرز بصورت مجازی (ویدیو کنفرانس) برگزار شد.

در پی انتشار اساسنامه ثبت انجمن ها در استان و انتخاب هیات موسس انجمن نمایش، پس از ۳مرتبه ابلاغ توسط هیئت موسس انجمن نمایش (خانم ندا قربانیان و آقایان جمال مرتضوی و سعید رحمانی) به سرپرستان گروه های نمایشی ثبت شده استان جهت معرفی نمایندگان خود در مجمع عمومی نمایندگان هنر های نمایشی استان, 20 گروه نمایشی (2 گروه درجه ب و 18 گروه درجه ج ) 22 نماینده به هیئت موسس معرفی نمودند. 
سپس اولین جلسه مجمع عمومی انجمن نمایش استان البرز بصورت مجازی ( ویدیو کنفرانس) مورخ ۴/ ۲/ ۱۴۰۰ با شرکت اکثریت اعضا مجمع برگزار شد. 
طبق دستور جلسه اعلام شده اساس‌نامه انجمن نمایش ایران قرائت و مورد برسی قرار گرفت و همچنین مقرر شد اعضاء مجمع عمومی انجمن نمایش که تمایل دارند در انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن شرکت کنند ، درخواست کاندیداتوری خود را حداکثر تا تاریخ ۱۱/ ۲ / ۱۴۰۰ کتبا به هیئت موسس انجمن ارائه دهند. 
امید است با پایان یافتن مراحل ثبت و انتخاب هیات مدیره و بازرس، انجمن هنرهای نمایشی استان البرز طبق اساسنامه جدید انجمن ها به صورت مستقل ثبت استانی شود.
مطالب مرتبط

در جلسۀ رئیس انجمن نمایش، رئیس انجمن تعزیه و رئیس خانۀ هنرمندان استان بیان شد

نمایش های مذهبی تحت حمایت و نظارت انجمن تعزیه
در جلسۀ رئیس انجمن نمایش، رئیس انجمن تعزیه و رئیس خانۀ هنرمندان استان بیان شد

نمایش های مذهبی تحت حمایت و نظارت انجمن تعزیه

گروه های محترم نمایشی که در سطح استان فعالیت در زمینه تولید و اجرای نمایشهای مذهبی در ایام سوگواری ائمه اطهار دارند، به خاطر موضوعیت و سهولت در روند کارشان من بعد تحت نظارت و هدایت و حمایت انجمن تعزیه استان البرز قرار می گیرند.

|

نظرات کاربران