در حال بارگذاری ...
در جلسۀ رئیس انجمن نمایش، رئیس انجمن تعزیه و رئیس خانۀ هنرمندان استان بیان شد

نمایش های مذهبی تحت حمایت و نظارت انجمن تعزیه

گروه های محترم نمایشی که در سطح استان فعالیت در زمینه تولید و اجرای نمایشهای مذهبی در ایام سوگواری ائمه اطهار دارند، به خاطر موضوعیت و سهولت در روند کارشان من بعد تحت نظارت و هدایت و حمایت انجمن تعزیه استان البرز قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر از البرز، در پی تشکیل و ثبت رسمی انجمن تعزیه استان البرز با ریاست آقای مصطفی کرمی، ایشان برای دیدار و جلسه ای در محل خانه هنرمندان کرج با رئیس انجمن نمایش استان البرز ندا قربانیان و مدیر عامل خانه هنرمندان کرج عادل جلیلی، دعوت شدند. 
در این جلسه صحبتهایی پیرامون نمایشهای مذهبی مرسوم در سطح استان البرز صورت گرفت و مقرر گردید گروه های محترم نمایشی که در سطح استان فعالیت در زمینه تولید و اجرای نمایشهای مذهبی در ایام سوگواری ائمه اطهار دارند، به خاطر موضوعیت و سهولت در روند کارشان من بعد تحت نظارت و هدایت و حمایت انجمن تعزیه استان البرز قرار گیرند.  
مطالبات،  پیگیری و هر گونه مکاتبات اداری و هنری دوستان هنرمند فعال در زمینه نمایشهای مذهبی توسط انجمن تعزیه استان انجام خواهد شد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران