• «خشکسالی» به کرج رسید

  نمایش « مضحکه خشکسالی» به نویسندگی و کارگردانی عبدالرضا یعقوبی، این روز ها در سالن استاد فتحعلیبیگی تئاتر شهر کرج در حال اجراست.

 •  از تاریخ
   تا تاریخ
   
  12 سال اشک و لبخند ایران تئاتر مبارک

  12 سال اشک و لبخند ایران تئاتر مبارک

  الهام یوسفی مسئول درگاه تئاتراستان البرز ؛  امروز را باید به بهانه ی ۱۲ سال  ریخته شدن اشک ها و لبخند ها شمعی بر روی کیک با شکوه بگذاریم و به نیت بر آوردن شدن ...