از تاریخ
 تا تاریخ
 
علی بابایی کارگردان معرفی شده از البرز در گفتگو با ایران تئاتر :

جشنوارۀ فجر فرصتی است برای آشنایی با آخرین دستاوردهای تئاتر در ایران
علی بابایی کارگردان معرفی شده از البرز در گفتگو با ایران تئاتر :

جشنوارۀ فجر فرصتی است برای آشنایی با آخرین دستاوردهای تئاتر در ایران

علی بابایی: فکر می کنم اگر شرایطی فراهم بشود که گروه های شرکت کننده در این رویداد بتوانند اجراهای شرکت کنندگان دیگر را نیز ببینند و در دوره های آموزشی جشنواره شرکت ...