از تاریخ
 تا تاریخ
 
نویسندۀ کتاب روانشناسی و جامعه شناسی تئاتر در گفتگو با ایران تئاتر مطرح کرد

هنردرمانی بهترین راه پرداختن به آسیب های اجتماعی است
نویسندۀ کتاب روانشناسی و جامعه شناسی تئاتر در گفتگو با ایران تئاتر مطرح کرد

هنردرمانی بهترین راه پرداختن به آسیب های اجتماعی است

دکتر حسن پورگل محمّدی: نمایشگاه مجازی کتاب با رویکرد دسترسی به تمام کتاب ها و ناشران مختلف، این کار را برای مخاطبان کتاب آسان کرد.

بازیگر البرزی حاضر در جشنواره فجر در گفتگو با ایران تئاتر مطرح کرد

موفقیت یعنی زمانی که با علاقه و عشق کاری را انجام بدهی
بازیگر البرزی حاضر در جشنواره فجر در گفتگو با ایران تئاتر مطرح کرد

موفقیت یعنی زمانی که با علاقه و عشق کاری را انجام بدهی

رویا جزینی: متاسفانه کرج با وجود پتانسیل‌های زیادی که در تمام زمینه‌های تئاتر دارد از امکانات مناسبی‌ برخوردار نیست. و به نظرم باید قدردان تمام هنرمندان صبور کرج ...

سیّد حسن حسینی کارگردان معرفی شده از البرز در گفتگو با ایران تئاتر:

جشنواره فجر همایش بزرگ هنرمندان تئاتر کشور است
سیّد حسن حسینی کارگردان معرفی شده از البرز در گفتگو با ایران تئاتر:

جشنواره فجر همایش بزرگ هنرمندان تئاتر کشور است

سیّد حسن حسینی: جشنواره فجر همایش بزرگ هنرمندان تئاتر کشور است. البته در اصل همه ظرفیت تئاتر کشور نیست. در طول سال آثار خیلی خوبی در شهرستانها و استانهای غیر از ...

علی بابایی کارگردان معرفی شده از البرز در گفتگو با ایران تئاتر :

جشنوارۀ فجر فرصتی است برای آشنایی با آخرین دستاوردهای تئاتر در ایران
علی بابایی کارگردان معرفی شده از البرز در گفتگو با ایران تئاتر :

جشنوارۀ فجر فرصتی است برای آشنایی با آخرین دستاوردهای تئاتر در ایران

علی بابایی: فکر می کنم اگر شرایطی فراهم بشود که گروه های شرکت کننده در این رویداد بتوانند اجراهای شرکت کنندگان دیگر را نیز ببینند و در دوره های آموزشی جشنواره شرکت ...